AANDOENINGEN & BEHANDELINGEN

Hamertenen

voetaandoening

Aandoening:

Hamertenen zijn een een typische misvorming met strekstand van het eerste teengewricht en buigstand van het tweede teengewricht. Bij klauwtenen kan ook de grote teen aangetast zijn.

Behandeling:

Meer informatie volgt.